Danmarks nordligste roklub

Frederikshavn Roklub

Indkaldelse til generalforsamling

Skrevet af Flemming Hansen d. 22/02 2017.

Indkaldelsen kan downloades her.

Onsdag den 1. marts 2017 kl 19.30

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra bestyrelsen
3. Aflæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand (udgår i år)
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingen.

På valg til bestyrelsen er: Andrea Welzel, Eva Christophersen og Ricki Sørensen. Alle er villige til genvalg.

På valg til suppleanter er: Pia Larsen og Mikkel Nielsen. Begge er villige til genvalg.

På valg til revisorer er: Jørgen Hansen, Jens Jørgen Vinther og John Kristensen som suppleant. Alle er villige til genvalg.Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 3. august 2016, jævnfør tidligere udsendt referat, besluttet, at der fremover kun skal være én form for kontingent for medlemmer over 18 år.

Bestyrelsen forventer en debat omkring sommerhuset.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til mail: fash9900@hotmail.com eller sten_larsen@hotmail.com senest torsdag den 23. februar 2017.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tilbage til oversigten...

Seneste Nyt

Åbning af udendør...
Årets aprilsnar 2020
Roklubben lukker al...

Begivenheder

Møllen Rundt

Kaproning
Søndag d. 16/8 kl. 14

Standerstrygning

Lørdag d. 24/10


Roning

Man/Tirs/Tors kl.:
18.00 (Apr/Sep-Okt)
19.00 (Maj-Aug)

Onsdag kl. 09.00

Superseniorer

Roere over 60 år

Onsdag kl. 09.00

Ansvarlige

Aase Jørgensen
tlf: 25 36 25 99

Finn Larsen
tlf: 29 76 76 18

Nye Roere

Tidspunkt

Mandag kl.:
18.00 (Apr/Sep-Okt)
19.00 (Maj-Aug)

Ansvarlig

Andrea Welzel
tlf. 40 21 48 10

Læs mere...

Rospinning

Onsdag kl. 9.00
i vintersæsonen
Læs mere her.

Yoga

Torsdag kl. 19.00
i vintersæsonen

Svømning

Tirsdag

Klokken 18.55 til 19.50

Fra d. 1. okt. 2019
til d. 31. mar. 2020

DFfR

Se Dansk Forening for Rosports hjemmeside på www.roning.dk.

Ronetværk

Du kan finde Nordjysk Ronetværk på Facebook.

Klik her...

Vejret

Se vejrudsigten fra Frederikhavn Havns vejrstation.

Klik her...