Danmarks nordligste roklub

Frederikshavn Roklub

Indkaldelse til Generalforsamling

Skrevet af Flemming Hansen d. 30/01 2019.

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 6. februar 2019 kl. 18.30.

Download indkaldelse til generalforsamling.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra bestyrelsen
3. Aflæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand (udgår i år, da formanden vælges i lige år)
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingen.

På valg til bestyrelsen er: Andrea Welzel, Poul Budde Olesen og Ricki Sørensen. Alle er villige til genvalg.

På valg til suppleanter er: Klubben har i øjeblikket ingen suppleanter.

På valg til revisorer er: Jørgen Hansen, Jens Jørgen Vinther og John Kristensen som suppleant. Alle er villige til genvalg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes på mail til: fash9900@hotmail.com senest den 1. februar 2019.

Såfremt der indkommer forslag til behandling på generalforsamlingen, vil disse blive fremsendt til medlemmerne umiddelbart efter 01.02.2019 sammen med uddrag af regnskabet.

Generalforsamlingen indledes med et mindre traktement bestående af 3 håndmadder. Tilmelding skal ske til fash9900@hotmail.com hurtigst muligt og senest den 4. februar.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tilbage til oversigten...

Seneste Nyt

Corona kom igen –...
Standerstrygning
Næsten normale tid...

Begivenheder

Der er ingen kommende begivenheder.

Roning

Man/Tirs/Tors kl.:
18.00 (Apr/Sep-Okt)
19.00 (Maj-Aug)

Onsdag kl. 09.00

Superseniorer

Roere over 60 år

Onsdag kl. 09.00

Ansvarlige

Aase Jørgensen
tlf: 25 36 25 99

Finn Larsen
tlf: 29 76 76 18

Nye Roere

Tidspunkt

Mandag kl.:
18.00 (Apr/Sep-Okt)
19.00 (Maj-Aug)

Ansvarlig

Andrea Welzel
tlf. 40 21 48 10

Læs mere...

Rospinning

Mandag kl. 19.00 og
Onsdag kl. 9.00
i vintersæsonen
Læs mere her.

Yoga

Torsdag kl. 19.00
i vintersæsonen

Svømning

Tirsdag

Klokken 18.55 til 19.50

Fra d. 1. sep. 2020
til d. 31. mar. 2021

DFfR

Se Dansk Forening for Rosports hjemmeside på www.roning.dk.

Ronetværk

Du kan finde Nordjysk Ronetværk på Facebook.

Klik her...

Vejret

Se vejrudsigten fra Frederikhavn Havns vejrstation.

Klik her...