Ønsker alle en glædelig jul

Frederikshavn Roklub

Indkaldelse til generalforsamling

Skrevet af Flemming Hansen d. 30/01 2022.

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 9. februar 2022 kl 18.30

Download indkaldelsen som PDF her.

Dagsorden
  1. 1. Valg af dirigent
  2. 2. Årsberetning fra bestyrelsen
  3. 3. Aflæggelse af regnskab og budget
  4. 4. Indkomne forslag
  5. 5. Fastsættelse af kontingent
  6. 6. Valg af formand
  7. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  8. 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  9. 9. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingen.

På valg til formand er: Andrea Welzel, der er villig til genvalg.

På valg til bestyrelsen er: Torben Hylle, Flemming Hansen og John Kristensen. Alle er villige til genvalg.

På valg til suppleanter er: Christian Helbo og Lise Bak. Christian Helbo er villig til genvalg. På valg til revisorer er: Jørgen Hansen, Jens Jørgen Vinther og Steen Larsen som revisorsuppleant. Alle er villige til genvalg.

--------------------

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes på mail til: fash9900@hotmail.com senest den 04. februar 2022.

Såfremt der indkommer forslag til behandling på generalforsamlingen, vil disse blive fremsendt til medlemmerne umiddelbart efter den 04.02.2022.

Udkast til regnskab medsendes.

På baggrund af ønske om større økonomisk uafhængighed og generelt stigende udgifter, foreslår bestyrelsen en beskeden kontingentstigning på 200 kr, til i alt 1 600 kr.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et mindre traktement bestående af 3 stk. smørrebrød. Tilmelding til spisning efter generalforsamling skal ske senest fredag den 4. februar 2022 til kasserer Flemming Hansen på mail: fash9900@hotmail.com.Tilbage til oversigten...

Seneste Nyt

Julefrokost 2022
Tur med overnatning...
Årets aprilsnar 2022

Begivenheder

Der er ingen kommende begivenheder.

Roning

Mar/Apr/Sep
Mandag kl. 18.00
Tirsdag kl. 17.00
Torsdag kl. 18.00

Oktober
Mandag kl. 17.00
Tirsdag kl. 17.00
Torsdag kl. 17.00

Maj/Jun/Jul/Aug
Mandag kl. 19.00
Tirsdag kl. 17.00
Torsdag kl. 19.00

Superseniorer

Roere over 60 år

Marts til Oktober
Onsdag kl. 09.00

Ansvarlig

Finn Larsen
tlf: 29 76 76 18

Nye Roere

Tidspunkt

Mandage i de almindelige rotider.

Ansvarlig

Andrea Welzel
tlf. 40 21 48 10

Læs mere...

Vinterhalvåret

November - Februar

Rospinning

Onsdag kl. 9.00
Læs mere her.

Yoga

Torsdag kl. 19.00

Svømning

Tirsdag
Klokken 18.55 til 19.50

DFfR

Se Dansk Forening for Rosports hjemmeside på www.roning.dk.

Ronetværk

Du kan finde Nordjysk Ronetværk på Facebook.

Klik her...

Vejret

Se vejrudsigten fra Frederikhavn Havns vejrstation.

Klik her...