Danmarks nordligste roklub

Frederikshavn Roklub

Tur med overnatning til Hirsholmen

Skrevet af John Kristensen d. 15/07 2022.

Kære Ro-Venner. Så arrangeres der atter en tur til Hirsholmen med overnatning.

I år bliver det mandag den 15. august kl. 10 vi drager afsted. Vi returnerer næste dag på et tidspunkt.

Hurtig tilmelding, da sengepladserne i Lodsgården har en øvre begrænsning. Først til mølle.
Men med lidt god vilje, tror jeg vi kan overnatte 10-13 personer rundt omkring i huset.

Ring, skriv eller sig det til mig inden onsdag den 10. august om du vil med.

Når du tilmelder dig bedes du indbetale 100 kroner på klubbens konto (9006 1305694564) eller MobilePay (55391). Skriv i kommentarfelter dit navn og Hirsholm.

Ro-hilsen fra John.

Årets aprilsnar 2022

Skrevet af Flemming Hansen d. 01/04 2022.

Havnationalparker

Kære alle

Det måtte jo komme.

Her til morgen dumpede der en mail ind i postkassen fra Naturstyrelsen. Heri stod, at man samtidig med oprettelsen af de nye Naturnationalparker, havde oprettet 4 Havnationalparker. En af dem er beliggende umiddelbart sydøst for Hirsholmene, der hvor "Boblerevene" er.

Jeg tror, det er gået de flestes "næser forbi", i hvert fald vores i roklubben. Typisk, at man har "listet" det ind i forslaget om Naturnationalparkerne, men ikke nævnt Havnationalparker overhovedet.

De nye Havnationalparker vil blive omkranset med flydespærrer i lighed med hegnene omkring Naturnationalparkerne. Det bliver således forbudt at bevæge sig ind i området. Dette for at beskytte Boblerevene, hvilket selvfølgelig er godt nok, men alene det at forhindre færdsel i området, hører ingen steder hjemme.

Klubben har allerede sendt en protestskrivelse til Naturstyrelsen og vi vil hurtigst muligt indbringe sagen for Planklagenævnet.

Om det hjælper noget, er nok tvivlsomt, men man har jo tidligere set, at Planankenævnet har ændret andre tåbelige afgørelser.

Hilsen
Flemming Hansen

Indkaldelse til generalforsamling

Skrevet af Flemming Hansen d. 30/01 2022.

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 9. februar 2022 kl 18.30

Download indkaldelsen som PDF her.

Dagsorden
  1. 1. Valg af dirigent
  2. 2. Årsberetning fra bestyrelsen
  3. 3. Aflæggelse af regnskab og budget
  4. 4. Indkomne forslag
  5. 5. Fastsættelse af kontingent
  6. 6. Valg af formand
  7. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  8. 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  9. 9. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingen.

På valg til formand er: Andrea Welzel, der er villig til genvalg.

På valg til bestyrelsen er: Torben Hylle, Flemming Hansen og John Kristensen. Alle er villige til genvalg.

På valg til suppleanter er: Christian Helbo og Lise Bak. Christian Helbo er villig til genvalg. På valg til revisorer er: Jørgen Hansen, Jens Jørgen Vinther og Steen Larsen som revisorsuppleant. Alle er villige til genvalg.

--------------------

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes på mail til: fash9900@hotmail.com senest den 04. februar 2022.

Såfremt der indkommer forslag til behandling på generalforsamlingen, vil disse blive fremsendt til medlemmerne umiddelbart efter den 04.02.2022.

Udkast til regnskab medsendes.

På baggrund af ønske om større økonomisk uafhængighed og generelt stigende udgifter, foreslår bestyrelsen en beskeden kontingentstigning på 200 kr, til i alt 1 600 kr.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et mindre traktement bestående af 3 stk. smørrebrød. Tilmelding til spisning efter generalforsamling skal ske senest fredag den 4. februar 2022 til kasserer Flemming Hansen på mail: fash9900@hotmail.com.Ældre Nyt

25/11 2021 - Julefrokost 2021

Seneste Nyt

Tur med overnatning...
Årets aprilsnar 2022
Indkaldelse til ge...

Begivenheder

Der er ingen kommende begivenheder.

Roning

Mar/Apr/Sep
Mandag kl. 18.00
Tirsdag kl. 17.00
Torsdag kl. 18.00

Oktober
Mandag kl. 17.00
Tirsdag kl. 17.00
Torsdag kl. 17.00

Maj/Jun/Jul/Aug
Mandag kl. 19.00
Tirsdag kl. 17.00
Torsdag kl. 19.00

Superseniorer

Roere over 60 år

Marts til Oktober
Onsdag kl. 09.00

Ansvarlig

Finn Larsen
tlf: 29 76 76 18

Nye Roere

Tidspunkt

Mandage i de almindelige rotider.

Ansvarlig

Andrea Welzel
tlf. 40 21 48 10

Læs mere...

Vinterhalvåret

November - Februar

Rospinning

Onsdag kl. 9.00
Læs mere her.

Yoga

Torsdag kl. 19.00

Svømning

Tirsdag
Klokken 18.55 til 19.50

DFfR

Se Dansk Forening for Rosports hjemmeside på www.roning.dk.

Ronetværk

Du kan finde Nordjysk Ronetværk på Facebook.

Klik her...

Vejret

Se vejrudsigten fra Frederikhavn Havns vejrstation.

Klik her...