Danmarks nordligste roklub

Frederikshavn Roklub

Årets aprilsnar 2022

Skrevet af Flemming Hansen d. 01/04 2022.

Havnationalparker

Kære alle

Det måtte jo komme.

Her til morgen dumpede der en mail ind i postkassen fra Naturstyrelsen. Heri stod, at man samtidig med oprettelsen af de nye Naturnationalparker, havde oprettet 4 Havnationalparker. En af dem er beliggende umiddelbart sydøst for Hirsholmene, der hvor "Boblerevene" er.

Jeg tror, det er gået de flestes "næser forbi", i hvert fald vores i roklubben. Typisk, at man har "listet" det ind i forslaget om Naturnationalparkerne, men ikke nævnt Havnationalparker overhovedet.

De nye Havnationalparker vil blive omkranset med flydespærrer i lighed med hegnene omkring Naturnationalparkerne. Det bliver således forbudt at bevæge sig ind i området. Dette for at beskytte Boblerevene, hvilket selvfølgelig er godt nok, men alene det at forhindre færdsel i området, hører ingen steder hjemme.

Klubben har allerede sendt en protestskrivelse til Naturstyrelsen og vi vil hurtigst muligt indbringe sagen for Planklagenævnet.

Om det hjælper noget, er nok tvivlsomt, men man har jo tidligere set, at Planankenævnet har ændret andre tåbelige afgørelser.

Hilsen
Flemming Hansen

Indkaldelse til generalforsamling

Skrevet af Flemming Hansen d. 30/01 2022.

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 9. februar 2022 kl 18.30

Download indkaldelsen som PDF her.

Dagsorden
 1. 1. Valg af dirigent
 2. 2. Årsberetning fra bestyrelsen
 3. 3. Aflæggelse af regnskab og budget
 4. 4. Indkomne forslag
 5. 5. Fastsættelse af kontingent
 6. 6. Valg af formand
 7. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 8. 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
 9. 9. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingen.

På valg til formand er: Andrea Welzel, der er villig til genvalg.

På valg til bestyrelsen er: Torben Hylle, Flemming Hansen og John Kristensen. Alle er villige til genvalg.

På valg til suppleanter er: Christian Helbo og Lise Bak. Christian Helbo er villig til genvalg. På valg til revisorer er: Jørgen Hansen, Jens Jørgen Vinther og Steen Larsen som revisorsuppleant. Alle er villige til genvalg.

--------------------

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes på mail til: fash9900@hotmail.com senest den 04. februar 2022.

Såfremt der indkommer forslag til behandling på generalforsamlingen, vil disse blive fremsendt til medlemmerne umiddelbart efter den 04.02.2022.

Udkast til regnskab medsendes.

På baggrund af ønske om større økonomisk uafhængighed og generelt stigende udgifter, foreslår bestyrelsen en beskeden kontingentstigning på 200 kr, til i alt 1 600 kr.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et mindre traktement bestående af 3 stk. smørrebrød. Tilmelding til spisning efter generalforsamling skal ske senest fredag den 4. februar 2022 til kasserer Flemming Hansen på mail: fash9900@hotmail.com.Julefrokost 2021

Skrevet af Flemming Hansen d. 25/11 2021.

Hermed indbydelse til julefrokost lørdag den 4. december 2021, klokken 13.00 i klubhuset.

Arrangementet er som altid med ægtefæller med videre. Prisen er 125 kroner.

Menuen kommer til at bestå af:

 • Sild m/karrysalat mv
 • Æg m/rejer
 • Tunfiskesalat
 • Grønlangkål m/brunede kartofler, flæsk og medister
 • Ris a la mande m/kirsebærsauce og mandelgave
 • Kaffe mv
 • Der er lidt snaps med i prisen
Tilmelding og betaling til Flemming senest 26. november.
Tilmelding kan også ske på opslagstavlen.

Se indbydelsen i PDF-format her.

Konto: 9006 130 56 94564 eller MobilePay 55 391.

Ældre Nyt

09/08 2021 - Årets kaproning
09/08 2021 - Overnatning på Hirsholmene
09/08 2021 - Tur til Tolo i 2022

Seneste Nyt

Årets aprilsnar 2022
Indkaldelse til ge...
Julefrokost 2021

Begivenheder

Der er ingen kommende begivenheder.

Roning

Mar/Apr/Sep
Mandag kl. 18.00
Tirsdag kl. 17.00
Torsdag kl. 18.00

Oktober
Mandag kl. 17.00
Tirsdag kl. 17.00
Torsdag kl. 17.00

Maj/Jun/Jul/Aug
Mandag kl. 19.00
Tirsdag kl. 17.00
Torsdag kl. 19.00

Superseniorer

Roere over 60 år

Marts til Oktober
Onsdag kl. 09.00

Ansvarlige

Aase Jørgensen
tlf: 25 36 25 99

Finn Larsen
tlf: 29 76 76 18

Nye Roere

Tidspunkt

Mandage i de almindelige rotider.

Ansvarlig

Andrea Welzel
tlf. 40 21 48 10

Læs mere...

Vinterhalvåret

November - Februar

Rospinning

Onsdag kl. 9.00
Læs mere her.

Yoga

Torsdag kl. 19.00

Svømning

Tirsdag
Klokken 18.55 til 19.50

DFfR

Se Dansk Forening for Rosports hjemmeside på www.roning.dk.

Ronetværk

Du kan finde Nordjysk Ronetværk på Facebook.

Klik her...

Vejret

Se vejrudsigten fra Frederikhavn Havns vejrstation.

Klik her...