Danmarks nordligste roklub

Frederikshavn Roklub

Indkaldelse til Generalforsamling

Skrevet af Flemming Hansen d. 13/02 2015.

Generalforsmalingen finder sted onsdag den 25. februar 2015, klokken 19.30.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra bestyrelsen
3. Aflæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til enkelte ændringer af lovene
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand – ikke aktuelt i år
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingen.

På valg til bestyrelsen er: Eva Christopersen, Andrea Welzel og Ricki Sørensen. Alle er villige til genvalg.

På valg til suppleanter er: Kaj Jensen og Pia Larsen. Der skal vælges i alt 2 suppleanter.

På valg til revisorer er: Jørgen Hansen, Jens Jørgen Vinther og John Kristensen som suppleant. Alle er villige til genvalg.

Tilbage til oversigten...


Seneste Nyt

Årets Aprilsnar 2019
Standerhejsning
Foredrag: Mytteri p...

Begivenheder

Løvfaldstur

Lørdag 28/9
Nykøbing Mors

Roning

Man/Tirs/Tors kl.:
18.00 (Apr/Sep-Okt)
19.00 (Maj-Aug)

Onsdag kl. 09.00

Superseniorer

Roere over 60 år

Onsdag kl. 09.00

Ansvarlig

Kaj Jensen
tlf: 61 69 02 50

Nye Roere

Tidspunkt

Mandag kl.:
18.00 (Apr/Sep-Okt)
19.00 (Maj-Aug)

Ansvarlig

Andrea Welzel
tlf. 40 21 48 10

Læs mere...

Rospinning

Onsdag kl. 9.00
i vintersæsonen
Læs mere her.

Svømning

Tirsdag

Klokken 19.00 til 21.00

Fra d. 30. okt. 2018
til d. 26. mar. 2019

DFfR

Se Dansk Forening for Rosports hjemmeside på www.roning.dk.

Ronetværk

Du kan finde Nordjysk Ronetværk på Facebook.

Klik her...

Vejret

Se vejrudsigten fra Frederikhavn Havns vejrstation.

Klik her...