Danmarks nordligste roklub

Frederikshavn Roklub

Indkaldelse til generalforsamling

Skrevet af Flemming Hansen d. 07/02 2016.

Onsdag den 17. februar 2016 kl 19.30

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra bestyrelsen
3. Aflæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingen.

Vedrørende valg af formand er Steen Larsen villig til genvalg.

På valg til bestyrelsen er: Flemming Hansen, Carsten Højmark og Anne Mette Stenfeldt. Flemming Hansen og Carsten Højmark er villig til genvalg.

På valg til suppleanter er: Kaj Jensen og Pia Larsen. Begge er villige til genvalg.

På valg til revisorer er: Jørgen Hansen, Jens Jørgen Vinther og John Kristensen som suppleant. Alle er villige til genvalg.

Under eventuelt ønsker bestyrelsen en drøftelse af fællesarrangementer, idet der har været dalende tilslutning til julefrokost og fællesspisning de senere år.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tilbage til oversigten...

Seneste Nyt

Åbning af udendør...
Årets aprilsnar 2020
Roklubben lukker al...

Begivenheder

Møllen Rundt

Kaproning
Søndag d. 16/8 kl. 14

Standerstrygning

Lørdag d. 24/10


Roning

Man/Tirs/Tors kl.:
18.00 (Apr/Sep-Okt)
19.00 (Maj-Aug)

Onsdag kl. 09.00

Superseniorer

Roere over 60 år

Onsdag kl. 09.00

Ansvarlige

Aase Jørgensen
tlf: 25 36 25 99

Finn Larsen
tlf: 29 76 76 18

Nye Roere

Tidspunkt

Mandag kl.:
18.00 (Apr/Sep-Okt)
19.00 (Maj-Aug)

Ansvarlig

Andrea Welzel
tlf. 40 21 48 10

Læs mere...

Rospinning

Onsdag kl. 9.00
i vintersæsonen
Læs mere her.

Yoga

Torsdag kl. 19.00
i vintersæsonen

Svømning

Tirsdag

Klokken 18.55 til 19.50

Fra d. 1. okt. 2019
til d. 31. mar. 2020

DFfR

Se Dansk Forening for Rosports hjemmeside på www.roning.dk.

Ronetværk

Du kan finde Nordjysk Ronetværk på Facebook.

Klik her...

Vejret

Se vejrudsigten fra Frederikhavn Havns vejrstation.

Klik her...