Danmarks nordligste roklub

Frederikshavn Roklub
Frederikshavn Roklub vil hermed byde jer hjertelig velkommen til at gå på opdagelse i det farvand vi selv holder så meget af, blandt andet fordi der er så mange muligheder i form af øer og fastland man kan opleve på nærmeste hold.

Vores udgangspunkt er Rønnehavnen, Nordre Strandvej 58, 9900 Frederikshavn, hvor roklubben har adresse.

Herfra kan der roes mod nord, for eksempel mod Strandby, som udgør en strækning på 4,0 km. Som yderpunkt er Skagen en tur på 34 km, men så forventer man at vejret viser sig fra den bedste side. Undervejs passerer man Bratten, en strækning på 8,0 km. Her er Frederikshavn Roklub så heldige at eje et sommer hus der ligger i yderste klitrække og som vi lejer ud. Hvis man ønsker at overnatte her, og det er ledigt, så kontakt Flemming Hansen på telefon 98 42 15 14 eller på mobil 23 65 17 64.

Mod syd går turen mod færgehavnen på 5,5 km og videre mod søsportshavnen på 6,5 km og videre mod syd hvor Sæby runder af med en tur på i alt 17 km med udgangspunkt Rønnehavnen.

Undervejs sydpå passerer man dels Hjellen der består af store sten, hvor man skal være opmærksom på at holde en passende afstand, det er ikke stedet man går i land. Derimod er Deget en lille overskuelig ø der befinder sig øst for Hjellen. Den nås efter i alt 3 km roning. Her er mulighed for at gå i land og bade. Klubben vil anvise hvor det er sikkert at gå i land; på sydsiden af Deget er der som regel er meget lavvandet og skal passeres i god afstand målt ud fra øen.

Vores perle at betræde er uden tvivl Hirsholmen, der ligger i en afstand på 6,0 km fra vores udgangspunkt Rønnehavnen.

Går turene længere mod nord end Bratten, til Sæby eller Hirsholmene, skal underretning om turen, samt forventet varighed, ske til navngiven person i land. Navnet noteres i roprotokollen og vedkommende underrettes igen straks ved hjemkomst fra turen. En sådan underretning skal endvidere altid ske, uanset turens mål, såfremt turens varighed skønnes at vare over 6 timer.

Der må rent undtagelsesvis ske roning udenfor den almindelige rosæson. Sådanne ture må kun foregå langs kysten i en afstand af højst 200 meter og roerne skal være iført redningsvest. Se nærmere i Roreglementet.

Frederikshavn Roklub
Hirsholm - vores "perle" lidt udenfor Rønnerhavnen.


Seneste Nyt

Roning er vist lige...
Løvspringstur 2024
Venø Rundt – 8. ...

Begivenheder

Langtur - Berlin

September 2024
Læs mere her

Roning

Marts til September
Mandag kl. 18.00
Onsdag kl. 09.00
Torsdag kl. 18.00

Oktober
Mandag kl. 17.00
Onsdag kl. 09.00
Torsdag kl. 17.00

Superseniorer

Roere over 60 år

Marts til Oktober
Onsdag kl. 09.00

Ansvarlig

Finn Larsen
tlf: 29 76 76 18

Nye Roere

Tidspunkt

Mandage i de almindelige rotider.

Ansvarlig

Andrea Welzel
tlf. 40 21 48 10

Læs mere...

Vinterhalvåret

November - Februar

Rospinning

Mandag kl. 9.00
Onsdag kl. 9.00
Fredag kl. 9.00
Læs mere her.

Svømning

Oktober til april
Tirsdag
Kl. 18.55 til 19.50

DFfR

Se Dansk Forening for Rosports hjemmeside på www.roning.dk.

Ronetværk

Du kan finde Nordjysk Ronetværk på Facebook.

Klik her...

Vejret

Se vejrudsigten fra Frederikhavn Havns vejrstation.

Klik her...