Danmarks nordligste roklub

Frederikshavn Roklub

2024

2023Indkøb af ny Coastal-sculler. Pris 35.000 kroner. Beløbet skænket af Spar Nord Fonden. Navngivet af Jens Jørgen Calundan fra Spar Nord Fonden. Båden blev døbt Busser.
2022Ny bådebro og køresliske. Pris knap 300.000 kroner. Støtte fra flere fonde.
2022Tur til Tolo i Grækenland.
2022Solceller til elektricitet monteret, Støtte fra DIF Fonden samt privat. Lofter efterisoleret. Nu er klubben blevet "grøn".
2021E-roning indført i motionsrummet for at skaffe nye medlemmer. Støtte fra DIF Fonden. Der kom desværre ikke et eneste nyt medlem.

2020

2018Klubben arrangerer Løvfaldstur. Rekordtilslutning med knap 100 roere. Desværre må arrangementet aflyses på grund af dårligt vejr.
2018Klubben fylder 75 år. Jubilæet fejres med en fest.
2017En stor del af klubbens medlemmer er på langtur i Tolo i Grækenland.
2017Klubben udvider antallet af roergometre betydeligt. Der installeres yderligere 3 varmepumper i klubhuset efter tilskud fra kommunens Anlægsfond.
2016Klubben arrangerer langtur til Berlin.
2016Lars Høyer har 50 års Jubilæum i klubben.
2016Rospinning kommer på programmet, ligesom der indkøbes løbebånd til motionsrummet. Klubbens bådebro og køresliske totalrenoveres.
2015Klubbens bådtrailer bliver ikke brugt ret meget, hvorfor den sælges for 25.000 kroner til Aarhus Studenter Roklub. De sidste af vinduerne i sommerhuset i Bratten udskiftes. Klubben får en ny romaskine af Tuborgs Grønne Fond.
2014Der installeres nyt køkken. Klubben får installeret 3 stk lufttilluft varmepumper. Elforbruget falder 40 % og vi får i tilgift dejlig varme lokaler.
2013Hanne og Lars Høyer udnævnt til æresmedlemmer.
2013I maj måned fejrer klubben 70 års jubilæum med jubilæumsreception og navngivning af ny båd. Båden, en 4 åres inrigger i glasfiber, er bygget hos Vejle Yacht Service ApS. Båden fik navnet Hirsholm og er indkøbt for dels egne midler, samt donationer fra Spar Nord Fonden, Velux Fonden og Roblon Fonden. Bådens pris er 192.000 kroner.
2012Klubben arrangerer Løvspringstur sammen med Sæby Roklub.

2010

2010Frederikshavn Roklub modtager en bådtrailer fra Stensballe Trailer d. 30/11 2010. Spar Nord, samt Sparekassen Vendsyssel giver hver 10.000 kr., og den samlede pris ender på 50.000.
2010Udstationeringsbåden Hirsholm afleveres til Svendborg Roklub d. 20/10 2010, og vi ønsker jer mange gode ture i jeres farvand.
2007For første gang i Frederikshavn Roklubs historie tildeles vi en udstationeringsbåd. Den to-åres døbes Hirsholm d. 2/6 2007.
2007Frederikshavn Roklubs hjemmeisde genopstår i ny udgave med Betina Jensen som webmaster.
2004Flemming Hansen udnævnes til æresmedlem.
2003Roklubben fejrer sit 60 års jubilæum. I denne anledning er indkøbt en ny fire åres båd, med en anskaffelsespris på 152.000 kr. Båden døbes Nordea.

2000

1999Robladet og Nyhedsbrevet (Årebladet) fusionerer. Den gamle redaktør, Erling Hansen, takker af.
1999Klubben arrangerer "Løvspringstur" for anden gang, med deltagere fra Nordjyske Kreds og Gefion.
1999Årebladet omdøbes til Nyhedsbrevet.
1998Roklubben får en hjemmeside på Internettet.
1998Årebladet ser dagens lys. Ansvarshavende redaktør er Bent Madsen. Bladet er fortrinsvis skrevet af græsrødderne og udkommer 10 gange årligt.
1998Brattenhuset totalrenoveres.
1996Solvarmeanlæg installeres i klubhuset.
1996K.A. Olsen, Jens Sørensen, Willy Hansen og Ole Axel Nielsen udnævnes til æresmedlemmer.
1996Projekt "Nye Roere" til styrkelse af ungdomsafdelingen iværksættes. Klubben kvalitetsstemples af DFfR. Uro 9000 Certifikat.
1995H.O. Laage udnævnes til æresmedlemmer.
1995Frederikshavn Roklubs Venner opløses på grund af "Frederikshavnerordningen".
1994Slidske og vogne anskaffes.
1993Seniorafdeling oprettes med mange af de allerførste medlemmer.
1993Storslået 50 års jubilæumsfest hos Jens Sørensen, Damsgaard.
1991Roningen får en ordentlig skalle. Sølvårer til 12 roere.

1990

1983Byggeplaner for klubhus i Rønnerhavnen godkendes.
1982Ekstraordinær generalforsamling angående klubhus. Ole Axel overtager.
1982Roklubbens Venner dannes.
1982Ørskov ekspanderer, forhandlingsfuldmagt til bestyrelsen.

1980

1975Planer om ny roklub i Søsportshavnen fremvises på generalforsamlingen.

1970

1970Ørskov Stålskibsværft rører på sig og kræver mere plads.
1969Niels Roling bringer ungdomsafdelingen op på 55 medlemmer, og der lukkes dermed for tilgangen.
1969Tilbygning til klubhuset indvies.
196825 års jubilæumsfest på Hoffmanns Hotel.
1967Tilbygning til Brattenhuset færdiggøres og indvies Sankt Hans.
1965Formanden Ole Axel bringer medlemstallet op. Samarbejde med Sergentskolen indledes.

1960

1960Robladet startes.
1959Der plantes 500 fyrretræer i Bratten.
1958Ungdomsafdelingen genopstår.
1958Dameafdelingen starter.
1958Klubhuset på Fiskerihavnen indvies.
1957Der bygges klubhus.
1956Der roes ikke én kilometer herhjemme.
1956Kommunen udskyder klargøringen af byggegrunden. Tilbage i Wilhelmsens pakhus.
1955Generalforsamlingen godkender tegninger og planer til nyt klubhus i Fiskerihavnen.
1954Kommunen opsiger lejemålet på klubhuset.
1953Fødselsdagsfest på Hotel Dania.
1951Der oprettes fast ungdomsafdeling, den nedlægges dog kort efter.

1950

1949Der prøves forsøgsvis med ungdomsroere, det vil sige drenge.
1949Brattenhuset indvies Sankt Hans aften.
1948Det besluttes af investere i et feriehus ved Bratten på Laages grund.
1947Speed-holdet stiller op til Viborgregatta.
1945Tysk vagtbarak på Søndre Mole overtager efter aftale med englænderne.
1944Der udlægges miner i strandkanten. Roning.
1943Sejlads i havnen forbydes. Der flyttes til Bangsbostrand.

Seneste Nyt

Roning er vist lige...
Løvspringstur 2024
Venø Rundt – 8. ...

Begivenheder

Langtur - Berlin

September 2024
Læs mere her

Roning

Marts til September
Mandag kl. 18.00
Onsdag kl. 09.00
Torsdag kl. 18.00

Oktober
Mandag kl. 17.00
Onsdag kl. 09.00
Torsdag kl. 17.00

Superseniorer

Roere over 60 år

Marts til Oktober
Onsdag kl. 09.00

Ansvarlig

Finn Larsen
tlf: 29 76 76 18

Nye Roere

Tidspunkt

Mandage i de almindelige rotider.

Ansvarlig

Andrea Welzel
tlf. 40 21 48 10

Læs mere...

Vinterhalvåret

November - Februar

Rospinning

Mandag kl. 9.00
Onsdag kl. 9.00
Fredag kl. 9.00
Læs mere her.

Svømning

Oktober til april
Tirsdag
Kl. 18.55 til 19.50

DFfR

Se Dansk Forening for Rosports hjemmeside på www.roning.dk.

Ronetværk

Du kan finde Nordjysk Ronetværk på Facebook.

Klik her...

Vejret

Se vejrudsigten fra Frederikhavn Havns vejrstation.

Klik her...