Danmarks nordligste roklub

Frederikshavn Roklub
Bådene i Frederikshavn Roklub er:

Hjellen

2 åres inrigger i glasfiber fra 1963 og døbt ved Kanindåben i 1964. Båden var klubbens første båd i glasfiber og man var meget spændt på hvordan dette nye materiale var. Hjellen blev renoveret lige efter årtusindskiftet og skiftede farve fra brun til hvid.

Syvstenen

4 åres inrigger i træ leveret af Carl Nielsen i Nykøbing Mors i 1977.

Rødspætten

2 åres inrigger i glasfiber købt fra ny i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum i 1993. Klubben modtog et stort støttebeløb fra købmand Jens Sørensen, Damsgaard.

Knud Rasmussen

3 åres outrigger i glasfiber. Båden var oprindelig udlånt af DFfR i forbindelse med et ungdomsprojekt i midten af halvfemserne. Klubben købte den for reduceret pris i 1998 efter støtte fra Spar Nord Fonden. Båden kan rigges om, så det bliver en 2 åres m/styrmand.

Lars Høyer

Singlesculler købt som ny i 1999 og fik navnet SIMON efter det rev, der i dag ligger meget tæt på opfyldningen ved havmøllerne. Båden skiftede ved Standerstrygningen 2020 navn til LARS HØYER. Lars Høyer er det medlem, der har været medlem i klubben længst tid. Han blev meldt ind i roklubben i 1966 og har været medlem siden. Da han er den eneste, der bruger singlesculleren, blev bestyrelsen enige om, at det var en god ide at omdøbe sculleren til LARS HØYER.

Nordea

4 åres inrigger i træ købt som ny i 2003 i forbindelse med klubbens 60 års jubilæum. Støtte modtaget fra forskellig side. Pris 152.000 kroner.

Rigmor

Ældre Gigbåd i glasfiber, købt i efteråret 2012 af Lemvig Roklub for 15.000 kroner. Båden er meget fleksibel og kan rigges både som enkel og dobbelt firer. Båden er meget bred og ældrevenlig. Båden hed oprindelig ØSEN, men dette navn blev efter Rigmor Skovens død ændret til RIGMOR, idet hun var en af ophavsmændene til køb af båden.

Hirsholm

4 åres inrigger i glasfiber købt som ny i 2013 i forbindelse med klubbens 70 års jubilæum. Bygget af Vejle Yacht Service Aps. Støtte modtaget af Spar Nord Fonden 25.000 kroner, Velux Fonden 42.000 kroner og Roblon Fonden 75.000 kroner, egenbetaling 50.000 kroner. Pris i alt 192.000 kroner.

Busser

I forbindelse med klubbens 80 års fødselsdag i 2023 gav Spar Nord Fonden 35.000 kroner til en ny båd. Der blev indkøbt en Coastal-sculler. Båden blev døbt i forbindelse med standerhejsningen af Jens Jørgen Calundan fra Spar Nord Fonden og fik navnet Busser efter det rev, der lå lige nord for Trafikhavnen, men forsvandt i forbindelse med den seneste havneudvidelse.

Om vinteren sørger "onsdagsholdet" for, at bådene er slebne og lakeret til den kommende sæson. Onsdagsholdet er betegnelsen for de roere, der lige giver klubben en ekstra hånd med vedligeholdelsen af bådene. Vedligeholdelsen af bådene er ekstrem vigtig for bevarelsen af de kostbare både.

Seneste Nyt

Roning er vist lige...
Løvspringstur 2024
Venø Rundt – 8. ...

Begivenheder

Langtur - Berlin

September 2024
Læs mere her

Roning

Marts til September
Mandag kl. 18.00
Onsdag kl. 09.00
Torsdag kl. 18.00

Oktober
Mandag kl. 17.00
Onsdag kl. 09.00
Torsdag kl. 17.00

Superseniorer

Roere over 60 år

Marts til Oktober
Onsdag kl. 09.00

Ansvarlig

Finn Larsen
tlf: 29 76 76 18

Nye Roere

Tidspunkt

Mandage i de almindelige rotider.

Ansvarlig

Andrea Welzel
tlf. 40 21 48 10

Læs mere...

Vinterhalvåret

November - Februar

Rospinning

Mandag kl. 9.00
Onsdag kl. 9.00
Fredag kl. 9.00
Læs mere her.

Svømning

Oktober til april
Tirsdag
Kl. 18.55 til 19.50

DFfR

Se Dansk Forening for Rosports hjemmeside på www.roning.dk.

Ronetværk

Du kan finde Nordjysk Ronetværk på Facebook.

Klik her...

Vejret

Se vejrudsigten fra Frederikhavn Havns vejrstation.

Klik her...